Παρουσίαση του βιβλίου «Τα Χαμένα παιδιά μας» της Natacha Polony.

polony